اعتبارسنجی سورس خارجی

اعتبار سنجی سورس خارجی

فرآیندی است که درآن وضعیت اعتباری خریدار خارجی و توان مالی آنها جهت بازپرداخت بدهی با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی موجود در گزارش اعتبارسنجی، مورد ارزیابی قرار گرفته و منجر به تعیین سقف اعتباری برای خریداران می گردد. هدف کلی اعتبارسنجی خریداران خارجی، اندازه گیری احتمال قصور این خریداران در ایفای تعهدات و بررسی توانایی بازپرداخت به موقع بدهی به صادرکنندگان، با تعیین رتبه و سقف اعتباری برای آنان می باشد.

مراکز اعتبارسنجی (Credit bureaus) سازمان هایی هستند که اطلاعات اعتباری را جمع آوری کرده و آن را در قالب های مختلف نظیر امتیاز اعتباری (Credit score) و گزارش اعتباری (Credit report) در اختیار بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و کسب و کارها قرار می دهند.
در میان کشورهای همسایه ایران ، کشور ترکیه از سایر کشورها وضعیت بهتری دارد.

شرکت بازرگانی زراکسیر با استفاده از منابع معتبر خارجی ، آماده  ارائه خدمت به کلیه تولیدکنندگان و بازرگانان محترم جهت اعتبار سنجی مشتریان خارجی میباشد.

آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی، کوچه شاه زمانی (شماره 17) ، ساختمان نما سنگ، طبقه سوم

تلفکس:  377791984 31 98+ | 37790524 31 98+

موبایل:   63 888 61 990 98+ | 2898 061 912 98+

ایمیل: zarexirco@gmail.com ،export@zarexir.ir

Copyright © 2019 Zarexir Co, All rights reserved.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
EnglishIran