مشاوره

تجارت بین­ الملل  موضوعی جذاب ، فنی و در عین حال پیچیده میباشد. مراحل متعدد و قوانین در حال تغییر این تجارت، اهمیت و جایگاه خاصی را برای آگاهی از قوانین روز  و واقعیت­ های آن ایجاد مینماید. گزاف بودن هزینه اشتباه در تجارت بدلیل عدم داشتن آگاهی لازم، الزام انجام هزینه برای مشاوره تخصصی  را توجیه پذیر نموده است.

دپارتمان مشاوره گروه بازرگانی زراکسیر به پشتوانه فعالیت 20 ساله خود و با برخورداری از حضور متخصصین آگاه با دانش روز، خدمات مشاوره تخصصی و اجرایی در حوزه­ های زیر را به تولیدکنندگان و بازرگانان محترم ارائه می نماید:

آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی، کوچه شاه زمانی (شماره 17) ، ساختمان نما سنگ، طبقه سوم

تلفکس:  377791984 31 98+ | 37790524 31 98+

موبایل:   63 888 61 990 98+ | 2898 061 912 98+

ایمیل: zarexirco@gmail.com ،export@zarexir.ir

Copyright © 2019 Zarexir Co, All rights reserved.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
EnglishIran